Job Detail

ប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍកម្មវិធី (ចំនួន ០១នាក់)

Funan Mcrofinance PLc.
Location: Phnom Penh
Publish Date: 09-Jul-2018
Close Date:   08-Aug-2018
Page Hit : 247
Level Fresh Graduate Term Full time
Experience(Year) 0 Job Function Customer Service
Hiring 0 Industry Banking Finance
Salary Negotiable Qualification Bachelor
Gender Male Languages Unknown
Age None Hire Location Unknown, Phnom Penh
Marital None Close Date 08-August-2018

Job Description

ភារៈកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ
    ដឹកនាំបង្កើត និង សរសេរកម្មវិធីដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រឹះស្ថាន
    គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និង ដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងសុវត្ថិភាពរបស់ទិន្នន័យផងដែរ
    ដឹកនាំលើអនុវត្តន៍ផ្ទាល់ក្នុងការ Backup and Restore Data ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ និង ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមានសុវត្ថិភាព
    ដឹកនាំ Run End of Day,End of Month and End of Year Operation ដើម្បីធានាថារាល់ដំណើរការទាំងអស់ របស់ប្រព័ន្ធសុទ្ធតែមានភាពត្រឹមត្រូវ និង សុក្រឹត
    ជាជំនួយដល់សាខាក្នុងការប្រតិបត្តិលើប្រព័ន្ធស្នូលធនាគារ
(Core Banking System)
    ដឹកនាំការហ្វឹកហ្វឺន និង បង្ហាត់អ្នកប្រើប្រាស់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ដើម្បីធានាឲ្យមានសមត្ថភាព ពេញលេញសម្រាប់បំពេញការងារ
    ធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗទៀតតាមតម្រូវការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ។   


Requirement

គុណវុឌ្ឍចម្បងៗ
    បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា
    មានបទពិសោធន៍ ៣ឆ្នាំលើការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី និង ០១ឆ្នាំក្នុងវិស័យ
មីក្រូហិរញ្ញវត្តុ ឫធនាគារ
    យល់ដឹងពីដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ ជាពិសេសប្រព័ន្ធស្នូលធនាគារ
    ត្រូវមានចេះដឹងទាក់ទងនឹង Database ដូចជា Ms. SQL Server, MySQL និង Oracle កាន់តែប្រសើរ
    ចេះសរសេរកម្មវិធីជាមួយ HTML, JavaScript, PHP, Java & C#
    អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានល្អ
    ជាមនុស្សអំណត់ តស៊ូ ស្វាហាប់នឹងការងារ ជាមនុស្សស្មោះត្រង់ និងមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការងារ។

 


What We Offer

ការិយាល័យកណ្តាលមានអាសយដ្ឋាន អគារលេខ៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស  កែងផ្លូវលេខ ១១៨ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឫ តាម​រយៈអ៊ីមែល recruitment@funan.com.kh


Apply Now

Contact Information

Company Profile

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ដែលមានភាគទុនិកយុទ្ធសាស្រ្តដ៏រឹងមាំ គឺ ក្រុមហ៊ុន វិនិយោគកាណាឌីយ៉ាអ៊ីនវេសមិនហូលឌីង (Canadia Investment Holding) និង ក្រុមហ៊ុនហ្វូលឺតុនហ្វាយណាន់ស៊ល្យហូលឌីង (Fullerton Financial Holding) នៃប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុង និង ក្រៅប្រទេស។ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា​ទាំងនៅក្នុងរាជធានី និងទីជនបទ ជាមួយនឹង   បណ្តាញប្រតិបត្តិការចំនួន៥១សាខា ដោយគ្របដណ្តប់រហូតដល់កម្រិតខេត្ត និង ស្រុក នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

Urgent Job show all

Follow Us

Visitors

  • Today 22
  • Yesterday 30
  • This Week 133
  • This Month 441
  • Total 33682